Edition :: 2 / 2011

Aanwijzingen Voor de Kopij

De niet elders gepubliceerde kopij van essays en artikelen mag niet langer zijn dan 7000 woorden; voor recensies is de limiet 2500 woorden. In de bijdragen moeten het emailadres, de woonplaats en het land van de auteur vermeld worden, en eventueel het instituut waaraan hij of zij verbonden is. Het document moet in .doc- of.rtf-formaat worden gezonden naar de redactrices, Andreia Guerini (mailto:andreia.guerini@gmail.com) en Cosetta Veronese (c.m.veronese@gmail.com).

 

Marges: boven en onder 2,5 cm, links 3 cm, rechts 2 cm.
Lettertype: Times New Roman 12, met anderhalve regelafstand.
Citaten langer dan 3 regels: Times New Roman 10, met enkele regelafstand; het hele citaat springt links 2,5 cm in.
Citaten in de lopende tekst moeten worden aangegeven met «guillemets». Als er citaten binnen de citaten zijn moeten die worden aangegeven met “aanhalingstekens boven”.
De noten zijn eindnoten, gevolgd door de bibliografie, alfabetisch volgens achternaam.
Bibliografische verwijzingen binnen de tekst als volgt: (auteur, jaartal: pagina), bijvoorbeeld: (Bigongiari, 1976:134); (Colaiacomo, 2002:17); (Hamilton, 2001:306-07), verwijzend naar de eindbibliografie, bijvoorbeeld:

 

Bigongiari, Piero, Leopardi. Firenze, La Nuova Italia, 1976.
Colaiacomo Claudio, «Procedimenti leopardiani di frammentazione e costruzione dell’io», Critica del testo (5) 1, 2002:13-27.
Hamilton, Paul, «Shelley, Leopardi and the Writing of Nihilism from the Pensieri to The Triumph of Life», Michael Caesar e Franco D’Intino (a cura di), Leopardi e il libro nell’età romantica (pp. 303-17). Roma, Bulzoni, 2001.

Voor publicatie in Appunti leopardiani aangeboden artikelen worden ter anonieme beoordeling voorgelegd aan twee externe wetenschappelijke reviewers. Onmiddellijk nadat hun oordeel over de publiceerbaarheid of niet-publiceerbaarheid van een artikel en over eventueel aan te brengen wijzigingen of correcties beschikbaar is, zal het aan de auteur worden meegedeeld.

Revista Appunti Leopardiani || DLLE-UFSC || DEUTSCH | ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS | ITALIANO | NEDERLANDS | PORTUGUÊS